Duško Trifunović

Priredba održavana u Srpskom Narodnom Pozorištu dana 11.11.2005 godine koju je priredio grad Novi Sad Dušku Trifunoviću povodom 50 godina Duškovog stvaralačkog rada.

Aranžmani i koreografija i muzički deo programa Branko Prazić

Dva meseca i 16 dana nakom ove priredbe Duško nas je fizički napustio i ostavio sebe nama svima zauvek.

Snimao: Đorđe Tarakčija

Kompletna priredba, dužinu: 01:25:08h