Muke sa Gitarom

KADA SAM KUPIO PRVU GITARU

ZA NJU SAM DAO POSLEDNJU PARU

IMADOH ŽELJU DA SVIRAM U BARU

ALI MI PRSTI BEHU U KVARU.

A GITARA KODIRANA

NALICKANA, NAŠMINKANA

MOGLA BI DA SVIRA SAMA

PA ČIVIJE, KOBILICA

UTEGHUTIH SVIH ŠEST ŽICA

NE SKIDA VAM OSMEH S LICA

SVIRA KO KAD’ POJE PTICA.

TA GITARA KODIRANA

NALICKANA, NAŠMINKANA

BAŠ BI MOGLA SVIRAT’ SAMA

ALI TU JE JEDNA MANA

BAŠ NEĆE DA SVIRA SAMA

ZATO SAD SAM NA MUKAMA

ŠTA DA RADIM S RUKAMA

A GITARA KODIRANA

NALICKANA, NAŠMINKAHA

ŠTETA ŠTO NE SVIRA SAMA

MA SREDIĆU PRSTE OVE

AKO NE – UZEĆU NOVE

DA PREBIRU ZLATNE ŽICE

MOJE LJUBIMICE

A GITARA KODIRANA

NALICKANA, NAŠMINKANA

NIKAKO DA SVIRA SAMA

AL BAŠ NEĆE, O NESREĆE.                       ĐORĐE TARAKČIJA  03.08.07