Pesme

1.Kad’ bih bio, Šta bih bio

2.Bivši Plavi Čuperak

3.Bubamarac

4.Četir’ Bake i Tri Žvake

5.Junačko srce

6.Kremen srce

7.Muke sa gitarom

8.Kad ću, šta ću

9.Kre Ke –Kre Ketanje

10.Točak

11.Zdrava Hrana

12.Unuk

13.Kako reći deci

14.Školske muke

15.Šta nam rade Devojčice

16.Smeti i Umeti

17.Moj Prvačić

18.Sjaj u Okicama