28. 25.07.2010

Iz Serijala „Pravoslavlje Danas“

Gosti: Vidan Bogdanović i Stojan Mandić

Tema: Odnos prema utrobnom čedomorstvu sa aspekta S.P.C

Autor i Voditelj:  Đorđe Tarakčija  Tv Duga SAT 25.07.2010