74. 01.07.2011

Iz Serijala „Pravoslavlje Danas“ Snimljena u muzejskom kompleksu Mihajla Idvorskog Pupina u Idvoru

Domaćin i Stručni vodič Dragiša Matić- deda Gile

Urednik, Autor i Voditelj:  Đorđe Tarakčija  Tv Duga SAT 01.07.2011