27. 18.07.2010

Iz Serijala „Pravoslavlje Danas“ Br.029

Gosti: Arhimandrit mr. Danilo Ljubotina duhovnik hrama Sv. Save u Beogradu i Stojan Mandić

Tema: Sveti Apostili Petar i Pavle

Autor i Voditelj:  Đorđe Tarakčija  Tv Duga SAT 18.07.2010

Kompletna emisija, trajanje: 01:03:42h

 

 

Samo deo emisije, objavljen: 24.08.2011