132. 04.11.2012

Iz Serijala „Pravoslavlje Danas“ Emisija „Pravoslavlje Danas“ Br.142 Četvrti deo 

Gost: Dipl.  Teolog i Filozof profesor veronauke u Prvoj Beogradskoj  gimnaziji Milana Ivković

Tema: Istinske vrednosti u savremenom sistemu društva i života

Koautori: Đorđe Tarakcija i Stojan Mandić

Prvi deo, trajanje: 00:22:05h