5. 25.03.2006

Emisija „Poljoprivreda“

Gost: Prof. Dr. Miodrag Miša Dimitrijević sa katedre za Genetiku i Oplemenjivanje biljaka sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu

Tema: Genetička modifikacija organizama

Urednik, Autor i Voditelj:  Đorđe Tarakčija  Tv Duga SAT 25.03.2006

 

Prvi deo:

Drugi deo:

Treći deo:

Četvrti deo: