1. Matilda Vojinović

Iz Emisije „Medicina

Predavanje na temu: Starenje i bolesti trećeg doba

Predavač: Prim. doc. dr  sc.  Matilda Vojinović iz doma zdravlja Novi Sad

 

Prvi deo:

Drugi deo:

Treći deo: